test

[su_box title=”Temple Data” box_color=”#8f8c2f” title_color=”#ffffff”]Official Name: Kinpōzan Jōchi-ji
Sect: Rinzai Zen Ranked 4 of Kamakura’s 5 Mountains
Founding Year: 1283
Founding Priests: Nanshu Kokai,Gottan Funei and Taikyu Shonen
Founders: wife of Munemasa Hojo and Morotoki Hojo
Built to commemorate the soul of Munemasa Hojo [/su_box]